Fisketurism i Sverige

I många delar av Sverige finns möjlighet till sportfiske i världsklass. Rätt förvaltade kan de svenska fiskevattnen bli en stor resurs för glesbygden, och locka till sig turister från hela Europa.

Den svenska glesbygden har stora problem med avfolkning, och många olika åtgärder vidtas för att vända denna trend. Ett exempel är mässor i Nederländerna, för att locka invånare i Europas med tätbefolkade land norrut.

Men de som flyttar till de svenska småorterna måste ju ha något att arbeta med också. Visst kan många administrativa uppgifter lika gärna skötas över internet från ett hus i Jämtland som från en kontorsbyggnad i Rotterdam. Men antalet sådana jobb som är tillgängliga är trots allt begränsat.

Det krävs nya näringar för att få den svenska glesbygden på fötter, och turismen är definitivt en av de näringarna. Många typer av arbetsuppgifter kan idag skötas på distans, men inte de som har med turism att göra. Guider, naturvårdare och de som arbetar inom hotell- och restaurangnäringen måste befinna sig där turisterna finns.

Fiske för miljarder

En underavdelning inom turism i den svenska glesbygdsturismen är fisketurismen. Så här skriver Jordbruksverket på sin webbsida om fritidsfiskets potential:

Sverige har fantastiska förutsättningar för fritidsfiske och fisketurism. Vi har cirka 100 000 sjöar större än en hektar och tiotusental mil vattendrag. Vi har även en cirka 2 400 kilometer lång kuststräcka mellan Haparanda och Strömstad.

(…)

Vi har dessutom ett generellt sett lågt fisketryck, ett flertal arter som är intressanta för fritidsfisket, vildmarkskänsla inpå knuten, allemansrätt och en god infrastruktur. Sveriges skiftande vatten- och naturtyper från norr till söder gör dessutom att vi kan erbjuda en mängd olika fiskeupplevelser.

Enkelt uttryckt betyder fisketurism alla former av resande med syfte att ägna sig åt fritidsfiske. Redan idag omsätter detta resande flera miljarder kronor, men det finns potential för mycket mer.