Fiskeregler 2019


Nu är årets riktlinjer för fisket inom EU fastställt av unionens fiskeministrar. Fokus ligger vid ett mer hållbart fiske och nytt för året är att även ålfisket är inkluderat på mer omfattande vis samt att såväl fritidsfisket och fisket i Medelhavet inkluderas.

Det är många som njuter av att dra på sig fiskebyxorna och packa ned utrustningen för att ge sig ut på en fisketur, men innan man gör det kan det vara en god idé att kolla upp vilka regler som gäller. Nu har man nämligen fastställt fiskdirektiven inom EU för året, och det finns en del nya regler att förhålla sig till. Till exempel har man satt upp årets kvoter gällande fisket och man har fastställt en begränsning av ålfiske i Atlanten, Östersjön och i Medelhavet. Vad som dessutom är nytt får året är att ordet ”ålfiske” nu även inbegriper all sorts ål, vilket innebär även glasålen som är vad ålen mindre än 12 centimeter kallas, och fritidsfisket av ål och ålfisket i Medelhavet omfattas av regleringen.

 

– Det har varit ett hårt jobb för att utöka fiskestoppet av ål så att det omfattar hela EU och alla ålens livsstadier. Det finns i Sverige en bred politisk samsyn i denna fråga, det här beslutet visar att trägen vinner, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Landningsskyldighet införs

Ytterligare punkt som införs är en landningsskyldighet för allt kvoterat fiske. Detta innebär att all fångst av de kvoterade arterna inkluderat ål och bifångst inte får kastas utan ska föras tillbaka i land. Enligt EU är det också denna skyldighet som är en utav de allra viktigaste principerna i den gemensamma fiskeripolitiken.