Fiskarnas musikhjälp

Många känner till Musikhjälpen, en insamling som Sveriges Radio genomför varje höst. Det mesta av pengarna kommer från auktioner, där lyssnarna får buda på olika saker. Det här konceptet används också i andra sammanhang, bl.a. för att bevara de svenska bestånden av rovfisk. 

Sveriges Radios Musikhjälpen är ursprungligen en nederländsk idé, Serious Request, som genomfördes för första gången 2004. I Sverige arrangerades insamlingen för första gången 2007. 2013 gick pengarna som samlades in – sammanlagt 28,4 miljoner kronor – till insatser för att minska mödradödligheten i världen.

Ett viktigt inslag i Musikhjälpens insamling är auktioner där man kan buda på olika saker, bl.a. en golfrunda med Jimmie Åkesson. Den här metoden används också i andra sammanhang. Sportfiskarna driver sedan några år ett projekt för att stärka bestånden av rovfiskar som gädda och abborre längs den svenska östkusten. För att få in pengar till arbetet arrangerar man bl.a. auktioner som liknar de i musikhjälpen. Den som lägger det högsta budet får dock inte spela golf med en partiledare. Det är aktiviteter av ett helt annat slag som ligger ute till försäljning.

Insats för rovfisken

Ett exempel på en aktivitet som finns att köpa är en guidad fisketur under ledning av Michael Puhakka, från företaget Swedish Fishguiding Tours. Utrustning och lunch ingår i turen, och för att få in riktigt mycket pengar påpekar Puhakka att flera personer kan lägga ett bud tillsammans, eller att ett företag kan köpa in turen och använda som en aktivitet för kunder eller medarbetare.

Under de senaste 25 åren har bestånden av vårlekande rovfisk, framför allt abborre och gädda, minskat rejält längs hela den svenska Östersjökusten. Detta visar rapporter både från fritids- och yrkesfiskare. Vad det beror på är man inte helt säker på, men det finns flera teorier. Troligen spelar övergödning, utfiskning (kanske inte bara av rovfiskarna, utan även av de fiskar som de äter) och exploatering av grunda habitat en stor roll för detta. En satsning som den Sportfiskarna nu genomför är mycket viktig för att bringa klarhet i de konkreta orsakerna, och komma till rätta med dem.