Fisket skapade människan

Människan har i alla tider ätit mat som kommit från vattendrag. Under perioder har fisk och skaldjur varit en mycket viktig källa till näring, som enligt vissa teorier har haft helt avgörande betydelse för Homo sapiens’ utveckling.

Våra äldsta förfäder levde som jägare och samlare, vilket innebar att de förutom att jaga fåglar och däggdjur även samlade in ätbara insekter, frön, nötter, ägg från fågelbon och olika frukter och grönsaker. En annan viktig komponent i deras kosthållning var fisk. De människor som levde som jägare och samlare var, i likhet med de urbefolkningar som fortfarande lever på detta sätt, nomader. Det kan dock ha varit tillgången på bl.a. fisk som fick dem att bli bofasta.

I dagens Serbien finns stenåldersbosättningen Lepenski Vir, belägen vid Donau. Här slog sig människor ned redan på 7000-talet före Kristus. Lepenski Vir var till en början troligtvis inte bebott hela året, men man har hittat spår av sammanlagt 136 byggnader på platsen. En del av dessa är av något senare datum, men det är troligt att redan de nomadiserande jägarna och samlarna byggde någon form av permanenta bostäder, som de kunde använda under en del av året. Troligen var det den rika tillgången på fisk som fick dem att välja denna plats, något som också styrks av flera arkeologiska fynd i form av amuletter och skulpturer formade som fiskar.

Antikens Egypten och dagens Sverige

Ett annat tidigt exempel är Nilen under antiken. I denna flod fanns det gott om fisk, som var en viktig näringskälla för befolkningen i riket. Fisken kunde ätas både färsk och torkad, och fångades med många olika metoder. Dessa fångstmetoder finns avbildade på väggarna i gravkammare, samt i dokument av olika slag. Av vissa teckningar och texter att döma var fisk redan vid denna tid inte bara ett nödvändigt sätt att skaffa föda, utan också ett tidsfördriv.

Med andra ord liknade de gamla egyptierna oss även i detta avseende. Idag är sportfiske i olika former en mycket populär fritidssysselsättning i stora delar av världen. I Sverige, med sin långa kuststräcka, sina älvar och sina många sjöar, finns det extra goda möjligheter. Det finns dock många hot mot fisket idag, vilket gör att man som fiskare numera måste ta ett visst ansvar. Annars finns det en risk att fiske snart endast finns i historieböckerna.